Badvett

45 min

Livräddningsövningar

  • Typ: Praktisk

  • Årskurs: 1 till 6


Tips och övningar för att eleverna ska nå målen gällande säkerhet i och vid vatten i läroplanen


I den här lektionen ingår följande filer:

Diskutera lektionen