Badvett

15 min

Hoppa "från kanten"

  • Typ: Praktisk

  • Årskurs: 1 till 3


Hoppa från bassängkant eller brygga på magdjupt vatten med eller utan hjälp. Hoppa från bassängkant eller brygga på djupt vatten med eller utan hjälp.


I den här lektionen ingår följande filer:

Diskutera lektionen