Läroplanens tolkning

 1. Vad står det i läroplanen?

  Kunskapsmål för mellanstadiet.

  För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

   

  Kunskapsmål för högstadiet.
  För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna första hjälpen och hjärt- och lungräddning, badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap enligt principen ”förlänga armen” under olika årstider.

  Om du vill ha läsa mer om läroplanen och Svenska Livräddningssällskapets tolkning kan du gå in på Läroplan (länk).

   

  Tar ni upp riskerna med solen och UV-strålning?
  Sommar, simma och sol hör ju ihop. Sedan 2006 innehåller Barnens Livräddningsskola kunskaper om solstrålning och dess risker. Målet är att tidigt skapa kunskap om hur solen påverkar oss och vår hud på ett ibland negativt sätt.

   

  Vad är Svenska Livräddningssällskapets tolkning av läroplanen?
  Det har visat sig att många skolor haft olika tolkningar av vad det egentligen innebär ”att kunna simma”. Därför har vi på Svenska Livräddningssällskapet gjort en tolkning av de delar i läroplanen som innehåller simning och vattensäkerhet. Syftet med tolkningen är att göra det lättare och tydligare för alla lärare i skolorna att förstå, undervisa och följa läroplanen. Vår tolkning är sammanfattat i ett pdf-dokument som du hittar här.