• Allmänt

  Barnens Livräddningsskola startades 1993 av Svenska Livräddningssällskapet. Syftet är att sprida vattenkunskap och vattensäkerhet genom skolorna. Barnens Livräddningsskola står bakom publikationerna Badvett, Båtvett och Isvett samt en lärarhandledning. Med hjälp av häftena lär sig barnen hur de larmar, använder flytväst och livboj, ger första hjälpen, mun-till-mun-andning och issäkerhet. Barnens Livräddningsskola lägger stor vikt vid simkunnighet, som vi alla vet är en förutsättning för att känna glädje och trygghet i och i närheten av vatten.

  Svenska Livräddningssällskapet har ett djupt samarbete med skolan i Sverige. Vi står till exempel bakom arbetshäftet Barnens Livräddningsskola som vi tillsammans med våra samarbetspartners (Strålsäkerhetsmyndigheten och Sjösäkerhetsrådet/Transportstyrelsen) ger ut gratis till alla klasser i årkurs 1 till 3. Totalt har över 8,5 miljoner elevhäften skickats ut i våra skolor tillsammans med 350 000 lärarhandledningar. Du kan också hämta material som du kan använda i undervisningen, till exempel övningar i Matte och Svenska som du och klassen kan göra på plats i simhallen.

  Kunskapsmål för mellanstadiet. 

  För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

  Kunskapsmål för högstadiet. 

  För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna första hjälpen och hjärt- och lungräddning, badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap enligt principen ”förlänga armen” under olika årstider. 

   

  Om du vill ha läsa mer om läroplanen och Svenska Livräddningssällskapets tolkning kan du gå in på Läroplan (länk).

  Sommar, simma och sol hör ju ihop. Sedan 2006 innehåller Barnens Livräddningsskola kunskaper om solstrålning och dess risker. Målet är att tidigt skapa kunskap om hur solen påverkar oss och vår hud på ett ibland negativt sätt.

  Det har visat sig att många skolor haft olika tolkningar av vad det egentligen innebär ”att kunna simma”. Därför har vi på Svenska Livräddningssällskapet gjort en tolkning av de delar i läroplanen som innehåller simning och vattensäkerhet. Syftet med tolkningen är att göra det lättare och tydligare för alla lärare i skolorna att förstå, undervisa och följa läroplanen. Vår tolkning är sammanfattat i ett pdf-dokument som du hittar här.

  Vill du byta din epostadress eller ta bort din användare så kontaktar du oss så hjälper vi dig. Det kan du göra antingen genom skicka ett meddelande under kontakt eller maila barnenslivraddningsskola@sls.a.se.