Användarvillkor

 1. 1. Registrering
  För att kunna skriva inlägg eller ladda upp material på barnenslivraddningsskola.se krävs att du registrerar dig. Det gör du via registreringsfunktionen på sidan.

  Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna registrera dig som medlem.

  Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto genom att kontakta Svenska Livräddningssällskapet

  2. Ansvar
  Du bär ansvaret för det du skriver eller laddar upp på sajten och du måste följa våra regler och villkor. Svenska Livräddningssällskapet kan inte klandras för vad du skriver eller laddar upp.

  Svenska Livräddningssällskapet förhandsgranskar inte inlägg eller bilder och de omfattas inte av det utgivaransvar som gäller på barnenslivraddningsskola.se. 

  3. Vilket material får jag publicera?
  Du får inte skriva inlägg eller publicera material som strider mot svensk lag eller goda seder. Du får alltså inte:

  • förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
  • publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
  • överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom.
  • göra inlägg eller ladda upp filmer eller bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

  Den som begår lagbrott i någon av Svenska Livräddningssällskapets tjänster kan polisanmälas.

  Iakttag vanlig internet-etikett. Håll en trevlig ton och en hyfsad nivå på argumenten. Följ dessa regler:

  • Håll dig till ämnet.
  • Använd egna ord eller bilder. Du får inte göra intrång i annans upphovsrätt eller annan rättighet.
  • Vi tillåter inte länkning till olämpliga webbplatser eller webbplatser med olagligt innehåll. Du får heller inte länka i kommersiellt syfte. Vi tar inget ansvar för vad som finns på externa webbplatser.
  • Du får inte göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.
  • Du får inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
  • Du får inte använda våra tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden.

  - Om materialet innehåller bild/film intygar du att medverkande personer under 16 år genom vårdnadshavare/god man och även övriga personer har gett sitt samtycke till publicering av bilden/filmen. Mer information om personuppgiftslagen finns på www.datainspektionen.se.

  Bilder och filmer kräver extra eftertanke.

  • Du måste ha upphovsrätten till text, bilder eller till det material du använder i filmer. Har du inte det måste du först fråga den som har upphovsrätten om du får publicera materialet.
  • Genom att sända in material till Svenska Livräddningssällskapet garanterar du att du har upphovsrätten, varumärkesrätten och/eller andra immateriella rättigheter.
  • Visa respekt för folks privatliv. Fråga folk om de vill vara med på bild. Du måste se till att medverkande personer har samtyckt till publicering.

  Svenska Livräddningssällskapet förbehåller sig rätten att plocka bort inlägg, bilder och filmer som strider mot dessa regler och mot god ton. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser förbehåller vi oss också rätten att stänga av medlemmen.

  Du är också skyldig att hålla Svenska Livräddningssällskapet skadeslöst för anspråk från tredje man på grund av Svenska Livräddningssällskapet nyttjande av det material du skickar in till oss.

  4. Upphovsrätt m m
  Det är du som har upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter till det material du skriver eller laddar upp.

  Svenska Livräddningssällskapet och Barnens Livräddningsskola använder sig av licenser via creative commons. I detta fall licensen ”Creative Commons erkännande, dela lika” som innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att du är upphovsman. Om det skapas nya verk utifrån ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens, alltså nya verk ska spridas under samma villkor.

  Genom att ladda upp material på barnenslivraddningsskola.se godkänner du att materialet licensieras under "Creative Commons Erkännande Dela lika"

  5. Uppgifter du lämnar om dig själv

  Informationen du gett oss när du blev medlem gör att dina inlägg kan spåras till dig personligen. Vi vill veta vem du är, men om du vill kan du vara anonym i debatten. Du är skyldig att ge oss sanna uppgifter om dig själv och att se till att de är uppdaterade.

  När du blir medlem får du välja ett användarnamn och ett lösenord. Du ansvarar för att användarnamn och lösenord skyddas på ett betryggande sätt. Dessa får inte avslöjas för obehöriga. Du ansvarar för annans obehöriga användande.

  6. Brott mot villkoren

  Svenska Livräddningssällskapet har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig utesluta dig från sajten om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Svenska Livräddningssällskapet på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Svenska Livräddningssällskapet för all skada som du orsakat Svenska Livräddningssällskapet i anledning av brott mot villkoren.

  7. Personuppgifter

  Svenska Livräddningssällskapet lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av Svenska Livräddningssällskapets tjänster. Svenska Livräddningssällskapet behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Svenska Livräddningssällskapet är personuppgiftsansvarig.

  Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till att Svenska Livräddningssällskapet behandlar dina uppgifter.

  Vidare samtycker du till att Svenska Livräddningssällskapet kan komma att använda dina uppgifter för att skicka information till dig om Svenska Livräddningssällskapet och/eller Svenska Livräddningssällskapets produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners. Om du inte önskar att Svenska Livräddningssällskapet använder dina personuppgifter i syfte att tillställa dig information/reklam om Svenska Livräddningssällskapet och/eller samarbetspartners kan du ange detta i samband med ansökan om medlemskap.

  Svenska Livräddningssällskapet kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag.

  8. Friskrivning

  Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Svenska Livräddningssällskapets ansvar.

  Svenska Livräddningssällskapet ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Svenska Livräddningssällskapet eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Svenska Livräddningssällskapet för brottsliga gärningar som begås med användning av Svenska Livräddningssällskapets medlemstjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Svenska Livräddningssällskapet svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Svenska Livräddningssällskapets tjänster.

  Svenska Livräddningssällskapet svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Svenska Livräddningssällskapets tjänster och/eller dess material eller information. Detta gäller dock inte om Svenska Livräddningssällskapet orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

  Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

  9. Ändring av villkor

  Svenska Livräddningssällskapet har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Svenska Livräddningssällskapet informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft.

  Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja Svenska Livräddningssällskapets tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.